Email:xiubing_tang@hotmail.com

Wuxi Hongyi tasbil yéetel u jo'osa'al bisbil ba'alche'obo' Co., Ltd

About Us
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

VEHÍCULO CO., LTD U WUXI LINGTONG
Máax ku:XIUBING TANG
Móvil:+8613912383580
Tel:+86-510-88101530
Correo electrónico:xiubing_tang@hotmail.com

Añadir:Ma' táan. 20 ti', k'íiwiko' le industria Dacheng ti', Distrito u Xishan, ti' u kaajil Wuxi
Código postal:214105
Fax:+86-510-81026136

প্রতিক্রিয়া

যদি আপনার উদ্ধৃতি বা সহযোগিতার বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে তবে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে xiubing_tang@hotmail.comনিখরচায় নিখরচায় অথবা নিম্নলিখিত তদন্তের ফর্মটি ব্যবহার করুন। আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধি 24 ঘন্টা মধ্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। আমাদের পণ্যে আগ্রহ প্রকাশ করার জণ্য আপনাকে ধন্যবাদ.