Email:xiubing_tang@hotmail.com

Wuxi Hongyi tasbil yéetel u jo'osa'al bisbil ba'alche'obo' Co., Ltd

Categoría producto
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

VEHÍCULO CO., LTD U WUXI LINGTONG
Máax ku:XIUBING TANG
Móvil:+8613912383580
Tel:+86-510-88101530
Correo electrónico:xiubing_tang@hotmail.com

Añadir:Ma' táan. 20 ti', k'íiwiko' le industria Dacheng ti', Distrito u Xishan, ti' u kaajil Wuxi
Código postal:214105
Fax:+86-510-81026136

বৈদ্যুতিক ত্রিকাল

বৈদ্যুতিক ত্রিকোণ
চীন মধ্যে নেতৃস্থানীয় বৈদ্যুতিক তিরস্কারকারী নির্মাতারা এবং সরবরাহকারী এক হিসাবে, আমরা এখন আপনি চীন মধ্যে তৈরি বৈদ্যুতিক ত্রিকুলের একটি বড় নির্বাচন এনেছে। সব বৈদ্যুতিক চশমা আমাদের পেশাদার কারখানা তৈরি করা হয়। আমাদের সাথে সস্তা সরঞ্জাম কিনতে স্বাগতম।